ZSS w Woszczelach


Idź do treści

SZKOLA UCZACA SIE

O szkole > Archiwum > 2010/11

Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach - Szkoła Ucząca Się


Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach wspólnie budujemy system zapewniania
jakości nauczania poprzez stawianie mierzalnych celów, zespołową pracę służącą ich realizacji, monitorowanie efektów pracy oraz krytyczną refleksję nad praktyką szkolną. Potrzebowaliśmy wsparcia fachowców,
dlatego też od września 2009 roku nasze szkoły uczestniczą w Programie „Szkół Uczących Się” – prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.

Od września 2010 roku rozpoczęliśmy trzyletnie działania mające na celu podniesienie jakości i efektywności nauczania oraz wychowania młodych ludzi. Pragniemy zdobyć certyfikat SUS.
Pierwszym etapem naszej współpracy z CEO był udział w kursie internetowym dotyczącym elementów Oceniania Kształtującego. Uczestniczyły w nim dwie osoby. W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do
I modułu Programu „Szkoła Ucząca Się – Ocenianie kształtujące” – wspólne budowanie coraz lepszej szkoły. Pracujemy zgodnie z procedurą SUS. Uczestniczymy w szkoleniach (cztery osoby w kursie internetowym,
dwie osoby w szkoleniach wyjazdowych). Zdobytą wiedzę przekazujemy Radzie Pedagogicznej podczas szkoleniowych posiedzeń i zachęcamy do wdrażania jej na swoich lekcjach.

Wszyscy nauczyciele uczący w szkole podstawowej i gimnazjum zobowiązani są do podawania celów lekcji
w języku ucznia na każdych zajęciach. Wskazane jest również określanie uczniom nacobezu i przekazywanie informacji zwrotnej. Niektórzy z nas wprowadzają w swojej pracy z uczniami pytania kluczowe i samoocenę.
W klasach I – III szkoły podstawowej nauczyciele stosują metodę świateł. W najbliższym czasie zostaną zakupione metodniki dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

Dzięki temu programowi, działaniom nauczycieli i współpracy z rodzicami nasi uczniowie uzyskują
lepsze wyniki w nauce, chętniej przyswajają nową wiedzę, przygotowują się do zajęć, znając nacobezu, mają pozytywne nastawienie do procesu nauczania i uczenia się, potrafią określić swoje mocne i słabe strony.
Pracujemy nad poprawą jakości i ilości kontaktów rodziców z wychowawcami, aby szkoła była przyjazna
i bezpieczna dla wszystkich. Wspólnie podjęte działania przyczynią się do kreowania pozytywnego wizerunku naszej szkoły.

Kolejnym krokiem do uzyskania Tytułu Szkoły Uczącej Się jest przystąpienie do II modułu.


Aktualności | O szkole | Nauczyciele | Pracownicy szkoły | Dokumentacja | Samorząd szkolny | O nas w mediach | Rada rodziców | Dla Rodziców | Przedszkole | Archiwum | Pedagog | Logopeda | Doradztwo zawodowe | Świetlica szkolna | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego